• Въвеждане в експлоатация на оборудване

  Posted on юни 17, 2016 by in Енергийна ефективност

  Съставя се комисия, упълномощена да приеме основните средства.
  Преди въвеждане в експлоатация на новото оборудване се прави проверка за съответствие със съставения акт за приемане. На основание на резултатите се съставя акт за въвеждане в експлоатация на оборудването.
  Съставя се списък от документи, разрешаващи експлоатацията на оборудването.

  Списък на организациите, участващи в строително-монтажните работи, с описание на видовете извършени дейности и фамилиите на инженерно-техническите работници, непосредствено отговорни за това.

  Комплект работни чертежи за строителството, необходими за приемане на обекта. Разработените проекти от организациите трябва да отразяват съответствието на изпълнените дейности по тези чертежи или да са отразени направените промени, както и лицата, отговорни за строително-монтажните работи (комплект изпълнителна документация).

  Документ за собствеността на земния участък.

  Комплект за действащите инструкции по експлоатация на оборудването, сгради и съоръжения, длъжностни характеристики за всяка категория специалисти и работници, отнасящи се към дежурния персонал, инструкция по охрана на труда и пожарна безопасност.

  С приемно-предавателен акт на оборудването за монтаж се оформя предаването му за монтажните работи.
  Въвеждане в експлоатация – това е ценово ефективно решение.

  Даже най-качественото оборудване на света може да не оправдае вашите очаквания, ако вие не осигурите неговото правилно монтиране, свързване и пущане в експлоатация.

  Компетентното въвеждане в експлоатация ще ви помогне да спестите време и пари, които могат да бъдат похарчени при демонтаж на неправилно монтирано оборудване, както и неговото транспортиране, диагностика и възстановяване.

  Въвеждането в експлоатация дава гаранция за това,че оборудването ще работи с максимална ефективност и позволява радикално да се намалят разходите по експлоатация.

  Със започването на работа на оборудването започва да тече и неговия гаранционен срок. Централния сервиз извършва всички необходими дейности по възстановяване на отделни елементи от оборудването, които са засегнати от по-дългото ползване.

  Извършва се пълна проверка на помпата, устройствата за автоматизация и защита, а така също и цялата система за съответствие с изискванията за монтаж, свързване на хидравликата и електрическото свързване.

  След това се прави настройка на устройствата за автоматизация и защита, пущане на оборудването на номинален режим на работа, контрол на неговите работни параметри, проверка как функционира автоматиката.

  Професионалният монтаж на оборудването осигурява надеждна работа и не допущане на грешки при свързване и настройки.

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

*

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>