Category Archives: Енергийна ефективност

 • Пелети за отопление – видове и разход

  Posted on юни 23, 2016 by in Енергийна ефективност

  В далечното бъдеще цялото човечество без изключение го очаква енергийна криза и спад в развитието. Това кара хората още сега да търсят алтернативни пътища за отопление на жилищата си. Алтернативните варианти се отличават по степен на ефективност, екологична характеристика, възвращаемост на горивото.

  No Comments.
  Continue Reading...
 • Въвеждане в експлоатация на оборудване

  Posted on юни 17, 2016 by in Енергийна ефективност

  Съставя се комисия, упълномощена да приеме основните средства. Преди въвеждане в експлоатация на новото оборудване се прави проверка за съответствие със съставения акт за приемане. На основание на резултатите се съставя акт за въвеждане в експлоатация на оборудването. Съставя се списък от документи, разрешаващи експлоатацията на оборудването.

  No Comments.
  Continue Reading...